Δεν έχετε εισέλθει MyFebal Casa

Εγγραφείτε στο MyFebal και να δημιουργήσει φανταστική λίστα επιθυμιών σας

Επίπλωση Febal, 10 χρόνια χωρίς προβλήματα.

Όλη η επίπλωση της Febal συνοδεύεται από βεβαίωση ασφάλισης για 10 χρόνια η οποία σας επιτρέπει να συνδυάζετε με κάθε αγορά ένα πακέτο ασφάλισης/τεχνικής εξυπηρέτησης, το οποίο παρατείνει νόμιμα την εγγύηση και εξασφαλίζει ολοκληρωμένη κάλυψη και παροχές.

Οι καλύψεις των υπηρεσιών είναι οι εξής:

  • Αποστολή ξυλουργού/συναρμολογητή για κατασκευαστικές παρεμβάσεις: παρέμβαση επαγγελματία, σε περίπτωση ανάγκης, για επαναφορά της λειτουργικότητας της κατασκευής,
  • Αποστολή υδραυλικού για παρεμβάσεις εκτάκτου ανάγκης: πλημμύρα ή διαρροή στην κουζίνα ή σε περιπτώσεις διακοπής του νερού που οφείλεται σε θραύση, έμφραξη ή βλάβη στις σταθερές σωληνώσεις του υδραυλικού συστήματος,
  • Αποστολή ηλεκτρολόγου για παρεμβάσεις εκτάκτου ανάγκης: σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο και βλαβών στους διακόπτες ή βλαβών στα συστήματα εσωτερικής διανομής ή στις πρίζες,
  • Αποστολή άλλου επαγγελματία σε περίπτωση απρόβλεπτου συμβάντος. Αποστολή εξειδικευμένου προσωπικού 24 ώρες το 24ωρο, σε περίπτωση ζημιών λόγω διαρροής νερού στο χώρο, για διαφύλαξη ή αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και των σχετικών αντικειμένων.