Δεν έχετε εισέλθει MyFebal Casa

Εγγραφείτε στο MyFebal και να δημιουργήσει φανταστική λίστα επιθυμιών σας

POLICY PRIVACY

Η επεξεργασία που συνδέεται με τις υπηρεσίες Web αυτής της τοποθεσίας (φυσική φιλοξενία στην Data Center Nohup srl στην οδό Savona 125, Μιλάνο) πραγματοποιείται στην έδρα της Εταιρείας-­‐κατόχου των διακομιστών εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας-­‐ δικαιούχου της επεξεργασίας, ενώ αναλαμβάνεται μόνο από αρμόδιους υπαλλήλους, συνεργάτες ή εταίρους, καθώς και από ενδεχόμενους υπευθύνους για περιστασιακές εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούνται στα γραφεία της Nohup στην οδό Savona 125, Μιλάνο.